Jestem lekarzem z wieloletnim doświadczeniem klinicznym. Zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób chorób krwi i szpiku kostnego, guzów litych oraz nienowotworowych chorób wieku dziecięcego. Na co dzień pracuję w Klinice Onkologii i Hematologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii UJ CM w Krakowie.

Diagnostykę i ewentualne leczenie zawsze planuję w sposób prosty, racjonalny i uzasadniony. Informacje o diagnostyce, ewentualnej chorobie, planowanym leczeniu staram się przedstawiać w sposób jasny i zrozumiały.

Jestem absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.

Szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej odbywałem w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie. Doświadczenie zdobywałem również za granicą, m. in. odbyłem półroczny staż kliniczny w zakresie onkologii dziecięcej w Szpitalu św. Anny we Wiedniu. Dwukrotnie byłem stypendystą fundacji (American Austrian Foundation), dzięki czemu mogłem uczestniczyć w specjalistycznym, międzynarodowym szkoleniu z onkologii dziecięcej w Salzburgu w 2000 r. i 2014 r., uzyskując wyróżnienie „Clinical excellence in oncology”.

W roku 2011 uzyskałem tytuł doktora nauk medycznych.

Wielokrotnie uczestniczyłem w zjazdach Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Międzynarodowego Towarzstwa Onkologii Dziecięcej (SIOP). Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej oraz Europejskiego Towarzystwa Onkologii Dziecięcej (SIOPE).

Jestem również nauczycielem akademickim, prowadzę zajęcia m. in. ze studentami Wydziału Lekarskiego UJ CM, zajęcia w języku angielskim ze studentami School of Medicine In English.

Choroby, którymi się zajmuję:
• Anemie/niedokrwistości
• Neutropenie
• Leukopenie
• Małopłytkowości
• Opieka nad osobami po zakończeniu leczenia przeciwnowotworowego
• Powiększenie węzłów chłonnych
• Powiększenie śledziony
• Białaczki
• Chłoniaki
• Chłoniak Hodgkina
• Nowotwory wieku dziecięcego
• Diagnostyka zaburzeń układu krzepnięcia