WYKSZTAŁCENIE

 • 1979-1985 -Akademia Medyczna w Krakowie – Wydział lekarski
 • 1990 – specjalizacja I0 z pediatrii
 • 1994 - specjalizacja II0 z pediatrii
 • 1996 - Szkoła Ratownictwa Medycznego - certyfikat ukończenia kursu
 • 1998 – specjalizacja II0 z neurologii dziecięcej
 • 2000 – certyfikat polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej z EMG
 • 2000 – stopień naukowy –doktor nauk medycznych


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

 • 1986 - 1992 - II Klinika Chorób Dzieci - Instytut Pediatrii AM – asystent lecznictwa
 • 1992 – 1996 - II Klinika Chorób Dzieci - Instytut Pediatrii AM – asystent naukowo-dydaktyczny
 • 1996 - 2002 - Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego – asystent naukowo-dydaktyczny
 • 1992 – nadal – Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy w Jaworznie – konsultant Poradni Neurologicznej i Punktu Wczesnej Interwencji
 • 1999- nadal -Zastępca Ordynatora Oddziału Neurologii Dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
 • 1999 – nadal - Kierownik Pracowni Elektromiografii i Potencjałów Wywołanych Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego
 • 2002 - nadal - Klinika Neurologii Dziecięcej Uniwersytetu Jagiellońskiego – adiunkt
 • 2005 – akredytacja Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej do szkolenia lekarz w zakresie EMG
 • 2003 i nadal - Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych
 • 2003 – nadal - Przewodniczący Oddziału Krakowskiego PTND
 • 2006 – nadal – członek zarządu, sekretarz Oddziału Krakowskiego PTNK
 • 2010 – nadal - Członek Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej
 • 2009 - nadal - Wolontariat w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci
 • Współautor 120 prac i doniesień naukowych, 7 rozdziałów w podręcznikach, kierownik 5 tematów finansowanych badań naukowych