WYKSZTAŁCENIE

Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego (logopeda, neurologopeda),
Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (pedagog)
PWSZ w Tarnowie (pielęgniarka)
Praktykująca neurologopedka w dębickich Przedszkolach, współpracująca z wieloma Specjalistycznymi Ośrodkami w Rzeszowie (np. TITUM, OWI, OREW, PPP)  dodatkowo przyjmuje w Prywatnym Specjalistycznym Gabinecie Logopedycznym „DIALOG”               w  Przychodni DOMED w Dębicy.
Prowadzi kompleksową diagnozę i terapię zaburzeń mowy u dzieci i dorosłych.
Członek Polskiego Związku Logopedów – Oddział Małopolski
Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego – Oddział Podkarpacki


UKOŃCZONE KURSY/WARSZTATY/SZKOLENIA

 • Kurs III stopniowy terapii behawioralnej - Stosowana Analiza Zachowania mgr Teresa Mayer, mgr Agnieszka Rajs-Glazar (Polskie Stowarzyszenie Terapii Behawioralnej, Kraków 2014)
 • Kurs I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej (Warszawa 2014, mgr Małgorzata Karga)

 

 • Udział w warsztacie naukowo-szkoleniowym „Wczesna interwencja, diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia” Terapia REHABILITACJA G. Kania, OLŚNIENIE K. Żuraw (Rzeszów 2014, prof. UŚ dr hab. Danuta Pluta-Wojciechowska)
 • Szkolenie „ Emisja głosu w terapii logopedycznej” mgr Krzysztof Prystupa (ViaMowa, Kraków 2014)

 

 • Udział w warsztatach „Stymulowanie procesu mowy i języka. Wykorzystanie Symultaniczno-Sekewncyjnej Metody Nauki Czytania oraz Programu Rozwoju Komunikacji Makaton”, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2014, dr Bogumiła Wilk, dr Łucja Skrzypiec)
 • Udział w warsztatach „Wczesna interwencja – torowanie kompleksu ustno-twarzowo-obręczowego”, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2014, dr Łukasz Przygoda)

 

 • Udział w warsztatach „Działania terapeuty w trójkącie pacjent-rodzic-terapeuta” Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2014, mgr Agnieszka Kotowicz)  
 • Szkolenie „Mutyzm wybiórczy problem psycho czy logo” (Kraków 2013, Barbara Ołdakowska-Żyłka)

 

 • Szkolenie „Metoda Warnkego w pokonywaniu trudności w czytaniu i pisaniu” (Kraków 2013, mgr Ewa Dybowicz)
 • Szkolenie „ Logorytmika jako metoda terapii i profilaktyki logopedycznej” (Rzeszów 2013, dr Marta Wysocka)

 

 • Udział w warsztatach „Symulatniczno-sekwencyjna nauka czytania”, Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków 2013, mgr Katarzyna Sedivy)
 • Udział w warsztatach „Logorytmika”, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2013, dr Marta Wysocka)

 

 • Szkolenie „Diagnoza i terapia wad wymowy” Uniwersytet Pedagogiczny (Kraków 2013, prof. dr hab. Jadwiga Cieszyńska, mgr Alicja Kabała)
 • Udział w warsztatach „ Sceniczna emisja głosu” Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2013, mgr Mariola Łabno-Flaumenhaft)

 

 • Udział w warsztatach „Ćwiczenia oddechowe metodą Strelnikowej” Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2013, mgr Marzena Motyl)
 • Udział w warsztatach „ Naturalna emisja głosu”, Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2013, mgr Witold Kozlowski)

 

 • Udział w warsztatach „Technika Alexandra” Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2013, mgr Marzena Motyl)
 • Udział w warsztatach logopedycznych „Podstawowe zasady rozpoznawania problemów logopedycznych u dzieci i dorosłych” Uniwersytet Rzeszowski, (Rzeszów 2012, dr Anna Sołtys-Chmielowicz)

 

 • Udział w warsztatach „Trudności w czytaniu i pisaniu - dysleksja i dysgrafia w pracy z uczniem” Uniwersytet Rzeszowski (Rzeszów 2012, dr Małgorzata Półtorak)