Dwudziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe zdobyłem w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie ul Wielicka 265, gdzie obecnie kieruję Działem Żywienia i Dietetyki.

Jestem także Członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Stale poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach dotyczących żywienia człowieka oraz problematyki otyłości i innych chorób dietozależnych.

Biorę udział w wielu badaniach klinicznych w zakresie żywienia i dietetyki między innymi wprowadzania leków nowej generacji w leczeniu chorób dietozależnych.

Realizuje Szwajcarsko-Polski Program Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dr med. Aleksandra Szczygła w Warszawie: ”Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Prowadzę liczne warsztaty w zakresie żywienia i stosowania diet wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz szkolenia personelu medycznego jak również zajęcia dydaktyczne dla studentów wydziału Dietetyki Wyższych Uczelni w Krakowie.

Indywidualnie dopasowuję formę spotkania z pacjentem i rodzaj diety do potrzeb zdrowotnych i stylu życia każdego, co gwarantuje skuteczność terapii.

Mając na względzie powyższe serdecznie zapraszam.