Anna Świerk - ur. 26.07.1971r
WYKSZTAŁCENIE

wyższe – magister psychologii (Uniwersytet Jagielloński 1990 – 1995)

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE


1999 do chwili obecnej - stanowisko psychologa w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dębicy
1995 – 1999 – psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 11 w Dębicy dodatkowe uprawnienia – praca biegłego sądowego (od 2000r.)DOSKONALENIE ZAWODOWE

  • wybrane szkolenia z zakresu psychoterapii:
  • - Roczny Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Pomocy Psychologicznej – podstawy terapii Gestalt
  • - Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy
  • - IV rok podyplomowego szkolenia całościowego przygotowującego do certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (szkolenie prowadzone prze Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii oraz Klinikę Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ)


  • FORMY PRACY
  • - psychoterapia indywidualna ( m. in. nerwic, depresji, zaburzeń odżywiania)
  • - terapia rodzinna
  • - poradnictwo psychologiczne ( np.problemy rozwojowe okresu dzieciństwa i adolescencji, trudności szkolne, ADHD, zaburzenia rozwojowe )
  • - konsultacje psychologiczne